Amdanom ni

Gwybodaeth Cwmni

Mae Yanxatech System Industries Limited (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel YANXA) yn un o'r cyflenwyr cynyddol ym maes deunyddiau arbenigol a chemegau pyrotechnegol yn Tsieina.
Gan ddechrau o uned busnes bach newydd yn 2008, mae YANXA yn cael ei yrru gyda'r angerdd o ddatblygu marchnad dramor eang yn yr ardal sy'n ymwneud â diwydiant pyrotechnegol a rhannu gwybodaeth am y diwydiant gydag ymarferwyr perthnasol.Diolch i waith parhaus a pharhaus ein tîm a chefnogaeth hirhoedlog ein partneriaid busnes, mae YANXA wedi tyfu'n gyson ac yn egnïol i fod yn un cwmni gyda rhagoriaeth wrth ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau sy'n ymwneud â chemegau arbenigol a pheiriannau manwl gywir.

mmallforio1449810135622

mmallforio1449810135622

Cynhyrchion Cyflenwi

Gan gydweithio â chynhyrchwyr clorad a perchlorad blaenllaw a'r sefydliadau ymchwil enwog ym maes cemegau arbenigol yn Tsieina, mae YANXA wedi sefydlu safle blaenllaw o ran cyflenwi:

1) clorad & perchlorate;
2) nitrad;
3) powdr metel a powdrau aloi metel;
4) cydrannau cysylltiedig â gyriant;
5) ac offer cysylltiedig ac ati.

Athroniaeth Busnes

Mae ansawdd, diogelwch ac effeithlonrwydd yn drech na holl werthoedd ein busnes.Rydym yn poeni beth sydd ei angen ar ein cwsmeriaid ar y cynnyrch cyffredinol yn ogystal â'u gofyniad unigryw a phenodol ar gyfer y cymhwysiad sydd newydd ei ddatblygu mewn modd amserol.Rydym yn cadw'n gaeth at y gofyniad technegol ac yn darparu mewn cydymffurfiaeth bron yn berffaith.Mae busnes cemegol yn amlygu mwy o bryderon diogelwch nag unrhyw sectorau diwydiannol eraill.Rydym yn ymgymryd â'r holl weithgareddau sy'n ymwneud â chemegau mewn ffordd ddiogel i sicrhau diogelwch iechyd dynol a'r amgylchedd.Ers cychwyn, rydym wedi bod yn gyfarwydd â wynebu'r heriau o wneud cyflenwad a danfoniad ymddangosiadol amhosibl i'n cleientiaid, sydd yn gyfnewid yn helpu i glustogi parch gan ein partneriaid busnes.
Ers 2012, mae YANXA wedi'i gymeradwyo gyda'r hawliau mewnforio ac allforio hunan-reoledig gan y llywodraeth.Gall YANXA fewnforio neu allforio cynhyrchion a thechnoleg heb drwydded yn unig ac yn effeithlon a gymeradwyir gan awdurdod rheoli cymwys y llywodraeth.Yn ogystal, gall YANXA drin y cynhyrchion trwyddedig a'r dechnoleg gyda thrwydded a gyhoeddir gan awdurdod y llywodraeth.
Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi ac rydym yn falch o groesawu'r cyfle i gyflawni ein nodau lle mae pawb ar eu hennill.

Mae llinell gynhyrchu newydd yn cael ei gosod a'i graddnodi

Er mwyn bodloni'r galw cynyddol yn y farchnad ddomestig a rhyngwladol ar sodiwm perchlorate, mae YANXA a'i gwmni cysylltiedig yn buddsoddi llinell gynhyrchu arall yn y cyfleuster cynhyrchu presennol sydd wedi'i leoli yn Weinan, Tsieina.

Disgwylir i'r llinell gynhyrchu newydd gael ei chwblhau ym mis Gorffennaf 2021 a gellid cynhyrchu 8000 tunnell o perchlorate sodiwm yn flynyddol ar y llinell newydd hon.Yn gyfan gwbl, bydd gallu cyflenwi perchlorate sodiwm yn cyrraedd 15000T bob blwyddyn.

Bydd capasiti cyflenwi o'r fath yn ein galluogi i symud yn fwy cyson a chadarn wrth ddatblygu marchnad ehangach gartref a thramor.

202105211808511 (1)
202105211808511 (3)
202105211808511 (6)
202105211808511 (2)
202105211808511 (4)
202105211808511 (5)